Jak připravit kvalitní kvas

Jak připravit kvalitní kvas


  1. Ovoce – jaké ovoce je vhodné pro kvašení a pálení: švestky, meruňky, hrušky, broskve, jablka a třešně.
  2. Sběr – sbíráme jen ovoce dobře vyzrálé a zdravé – nesmí být nahnilé, plesnivé, ale může být červivé, čisté bez listí, trávy, stopek a hlíny.
  3. Úprava ovoce – před samotným kvašením ovoce ukládáme do kvasných nádob (nejméně 50 litrových, větší nádoby jsou lepší pro stejnoměrné a kvalitnější kvašení), které plníme pokud možno najednou maximálně do objemu 90% objemu nádoby. Ovoce odstopkujeme a narušíme strukturu ovoce (třešně, meruňky, broskve a švestky pomačkáme, případně posekáme, jablka a hrušky podrtíme). Pokud má ovoce málo šťávy, rozpustíme ve vlažné vodě cukr a ovoce nálevem přelijeme.
  4. Kvašení – naplněné bečky přikryjeme víkem nebo igelitovou folií a umístíme do místnosti bez větších výkyvů teplot – nejlépe do 20 st. při nižší teplotě probíhá kvašení pomaleji. Pro lepší kvašení a výtěžnost je vhodné používat kvasinky a enzymy. Po několika dnech se na povrchu vytvoří tzv. koláč, který nenarušujeme, neboť tvoří přirozenou ochranu proti infekci a zabraňuje ztrátám alkoholu. Kvas průběžně kontrolujeme a pokud se vytvoří na povrchu plíseň, opatrně ji odstraníme. Po celou dobu kvasem nemícháme a bečkou nehýbeme. Letní ovoce kvasí 3 – 6 týdnů podle okolní teploty, pozdní ovoce, především švestky kvasí nejméně 2 – 3 měsíce (případně i déle) opět závisí na teplotě. Vyzrálý kvas má zdravou vůni, šťáva není sladká. Koláč se začíná propadat. Tento je vhodné odstranit, než se propadne (okoralý plesnivý povrch, který se propadne do kvasu, nepříjemně ovlivní chuť a vůni pálenky).
  5. Zákon – podle zákona o lihu je pěstitel oprávněn si dát vyrobit v jednom hospodářském roce, tj. od 1.7. do 30.6. následujícího roku nejvýše 30 litrů 100% alkoholu a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem společnou domácnost. Připomínáme, že nelegální pálení (tzv.načerno) a to i pro vlastní potřebu, je stíháno podle trestního zákona.
  6. Po pálení – pálenku si odnesete ve vlastních skleněných či plastových nádobách (plastové jsou vhodné pouze na přepravu, uchovávání je vhodné ve skleněných nádobách – demižonech). Čerstvou pálenku necháme přibližně 2 – 3 týdny vydýchat a to tak, že hrdlo láhve (demižonu) přikryjeme kusem čisté látky, aby se dovnitř nedostaly vinné mušky. Destilovanou vodou lze pálenku ředit na požadované procento alkoholu, přesné koeficienty najdete v lihové tabulce. Pálenku si můžete nechat naředit přímo v pálenici.
  7. Závěrem – výsledná kvalita Vaší pálenky je především závislá na kvalitě Vašeho kvasu!