Jak probíhá destilace

Jak probíhá destilace


Pára vstupuje z vařáku do dolní části kolony, která slouží k odlučování pěny a dostává se ke spodní části rektifikační kolony a probublává vrstvou kapaliny na jednotlivých patrech. Na patrech se pára obohacuje o lihovou složku a odděluje od vody a dalších nežádoucích látek. Každé patro pracuje jako samostatný destilační stupeň. Poté pára odchází do deflegmátoru a nástavce s katalyzátorem a oplachovým zařízením. V deflegmátoru dochází ke zchlazení části lihových par. Páry zkondenzované v deflegmátoru vytváří zpětný tok. Velikostí zpětného toku (chlazením deflegmátoru) se řídí celý destilační proces. V horním nástavci kolony je umístěn katalyzátor, na kterém se lihové páry zbavují karcinogenních ethylkarbamátů a kyanidů. Pro dokonalou regulaci destilačního procesu je kolona vybavena snímačem teploty lihových par, který slouží k regulaci přívodu chladící vody.

Provozní režim je řízen automaticky a nevyžaduje obsluhu.

Kondenzátor – nerezový aparát s trubkovým svazkem k postupnému zkondenzování lihových par. Za kondenzátorem je zařazen ne rezový dochlazovač, kde se teplý kondenzát ochlazuje na požadovanou teplotu a epruveta vybavená orientačním skleněným lihoměrem.